Επιτέλους ξεκίνησε το κλάδεμα των αμυγδαλιών από ειδικό συνεργείο και με την εποπτεία και καθοδήγηση του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε). Αίτημα χρόνων των Φίλων του Δάσους Συγγρού να αναζωογονηθούν οι αμυγδαλιές, να κοπούν όσες είναι ξερές και φυσικά να αντικατασταθούν με νέες. Ας μην θορυβούνται οι επισκέπτες του Δάσους…