Το πιο μεγάλο όνειρο των ανθρώπων του συλλόγου είναι έτοιμο να πάρει σάρκα και οστά. Σε συνεργασία με το ΙΓΕ αρχίζει να δημιουργείται μια Πρότυπη Γεωργική Βιβλιοθήκη στο Ινστιτούτο, που σκοπό έχει να υποστηρίζει και να εξυπηρετεί τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά προγράμματα του ΙΓΕ. Η δημιουργία και η ιστορική εξέλιξη της Βιβλιοθήκης συνδέεται με τις τύχες του Κτήματος.

Από το 2003 ήδη, οι ‘Φίλοι του Δάσους Συγγρού’ είχαν προτείνει τη δημιουργία μιας πρότυπης Γεωργικής Βιβλιοθήκης στη Βίλλα Συγγρού κατά τα πρότυπα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης στην Αθήνα. Η πρόταση είχε βασισθεί στη βούληση της Ιφιγένειας Συγγρού, στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία του κτιρίου, και βεβαίως, στις ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές δράσεις του ΙΓΕ, στις οποίες μία βιβλιοθήκη θα λειτουργούσε συμπληρωματικά και ενισχυτικά. Διότι, ως γνωστόν, η αποκατάσταση της Επαύλεως Συγγρού έχει ενταχθεί, από το Νοέμβριο του 2004, επί Υπουργού Γεωργίας  Τσιτουρίδη, στο Γ’ ΚΠΣ.

Με τη μετακόμιση από τα παλιά γραφεία στον Πύργο Συγγρού μας δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουμε τον όγκο των βιβλίων που υπήρχαν, τα οποία φέραμε και στοιβάξαμε σε δύο μεγάλα δωμάτια. Με τον καιρό οι άνθρωποι του ΙΓΕ προσπαθούσαν να τα τοποθετήσουν στα ράφια αλλά ήταν ένα έργο πάνω από τις δυνάμεις τους.

Καθώς η αναδιοργάνωση – αναγέννηση της Γεωργικής Βιβλιοθήκης μας κίνησε εξ’ αρχής το ενδιαφέρον, είχαμε συνεχώς στο νου πώς αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Στις αρχές Ιουνίου συναντηθήκαμε με τους ανθρώπους τους Ινστιτούτου και διερευνήσαμε την περίπτωση να υποστηριχθεί το έργο αναδιοργάνωσης της Βιβλιοθήκης από το Σύλλογο μας. Η παντελής απουσία πιστώσεων για τη Βιβλιοθήκη αποτελεί ένα βασικό και ουσιαστικό πρόβλημα. Αποφασίστηκε λοιπόν η προσπάθεια να υποστηριχθεί από τους ‘Φίλους του Δάσους’ τόσο με ώρες εθελοντικής εργασίας στο τομέα της οργάνωσης, ταξινόμησης και καταλογογράφησης, όσο και με οικονομική υποστήριξη και προσπάθεια ανεύρεσης πόρων από χορηγούς.

Ο πυρήνας της σημερινής βιβλιοθήκης αποτελείται από τις εκδόσεις της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας.

Βασικός στόχος μας είναι η Βιβλιοθήκη να υποστηρίζει και να εξυπηρετεί τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά προγράμματα του ΙΓΕ και να γίνει μία πύλη προς τη γνώση και την έρευνα. Σε επικουρικό πλαίσιο, θα μπορούσε να γίνει μέρος ακόμα των πολιτιστικών υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να εξυπηρετεί (δευτερευόντως πάντα) γενικότερες ανάγκες παιδείας και πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή.

Κομμάτι της Βιβλιοθήκης και η νέα Τράπεζα Σπόρων. Το ΙΓΕ, εδώ και χρόνια, μαζεύει αξιοσημείωτο υλικό σπόρων. Έτσι λοιπόν έγινε παραγγελία ειδικού επίπλου ως δωρεά από το σύλλογό, το οποίο θα μπορέσει να φιλοξενήσει πάνω από 1.000 σπόρους.

Α’ Βιβλιογραφικός Κατάλογος :

Η παρούσα έκδοση αποτελεί τον πρώτο Βιβλιογραφικό Κατάλογο,της Γεωργικής Βιβλιοθήκης Ε.Γ.Ε. – Ι.Γ.Ε. η οποία παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη της βιβλιοθήκης, το όραμα της ανασύστασής της, τη συνεργασία του Ι.Γ.Ε. και των «Φίλων του Δάσους Συγγρού», το υλικό που βρέθηκε, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και τη σημερινή εικόνα της. Τέλος, στο δεύτερο μέρος, περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές με μονογραφίες και δοκίμια εργασίας, καθώς και χάρτες από την έντυπη συλλογή της Γεωργικής Βιβλιοθήκης, του 19ου και 20ου αιώνα, των μέχρι σήμερα καταλογογραφημένων βιβλίων και χαρτών και αποσκοπεί στην αποτύπωση της μέχρι σήμερα προσπάθειας ανασύστασης της Γεωργικής Βιβλιοθήκης του Ι.Γ.Ε. η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στον Πύργο του κτήματος Συγγρού.

Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εργασίες που έχουν λάβει χώρα στην βιβλιοθήκη, όπως επίσης και για όλο το υλικό που περιλαμβάνει μέχρι στιγμής.

[portfolio_slideshow]