Στο κτήμα βρίσκουν καταφύγιο πολλά φυτικά είδη, στοιχεία με τη πιο αντιπροσωπευτική χλωρίδα να παραθέτεται στον παρακάτω πίνακα.

Επιστημονική Ονομασία

Κοινή Ονομασία

Cercis siliquastrum                     

Κουτσουπιά

Ceratonia siliqua

Χαρουπιά

Cupressus sempervirens

Κυπαρίσσι

Cupressusarizonica

Κυπαρίσσι γλαυκό

Eucalyptus camaldulensis

Ευκάλυπτος

Pinus halepensis

Πεύκο

Prunus amygdalus

Aμυγδαλιά

Querqus coccifera

Πουρνάρι

Quercusmacrolepis

Βελανιδιά

Salix alba

Ιτιά

Pistacia vera

Φιστικιά

Melia azederach

Μελία

Ficus carica

Συκιά

Morus sp

Μουριά

Pyrus amygdaliformis

Γκορτσιά

Olea europaea

Eλιά

Phoenix canariensis

Φοίνικας

Robinia pseudacacia

Ακακίαροβίνια

Fraxinusornus

Φράξος

Euphorbia helioscopia

Ευφορβία

Laurusnobilis

Δάφνη Απόλλωνος

Neriumoleander

Πικροδάφνη

Arbutus unedo

Kουμαριά

Pistacia lentiscus

Σκίνος

Pittosporum tobira

Aγγελική

Rhamnus alaternus

Ράμνος

Cistus creticus

Λαδανιά

Cistus monspeliensis

Λαδανιά

Coridothymus capitatus              

Θυμάρι

Allium nigrum

Αγριοκρέμμυδο

Anthemis arvensis

Ανθεμιδα

Anthyllis hermanniae

Αλογοθύμαρο

Anemone coronaria

Ανεμώνη

Asparagus acutifolius                  

Σπαράγγι

Bromus madritensis

 

Bromus sterilis

Αγριοβρώμη

Calentula anversis

Καλέντουλα

Chamomila recutita

Χαμομήλι

Chrysanthemum coronarium

Aγριομαργαρίτα

Cyclamen hederifolium

Κυκλάμινο

Erica manipuliflora

Ρείκι

Eruca vecicaria

Ρόκα

Genista acanthoclada                  

Αφάνα

Geranium lucidum

Αγριογεράνι

Globularia allypum

Στουρέκι

Hordeum murinum

Αγριοκρίθαρο

Hypericum empetrifolium           

Υπέρικο

 Malva sylvestris

Μολόχα

Osyris   alba                                 

Όσυρις η λευκή

Sinapis alba

Σινάπι

Smilax aspera   

Σμίλη

Thymelaea tartonraira

Φυνοκαλιά

Viciasativa

Αγριόβικος

Papaver Rhoeas

Παπαρούνα

Chamomilla sp

Χαμομήλι