ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ

  • Πυροπροστασία του Δασοκτήματος την αντιπυρική περίοδο. 
  • Ολοκλήρωση της ανασύστασης της Γεωργικής Βιβλιοθήκης Ε.Γ.Ε.-Ι.Γ.Ε.
  • Αναδάσωση, φύλαξη και προστασία του Δασοκτήματος
  • Δάσωση των αποψιλωμένων περιοχών
  • Προστασία του χώρου από την κατεδάφιση των διάσπαρτων ερειπίων
  • Φροντίδα και συντήρηση των Λιμνών του Δάσους
  • Απαγόρευση τροχοφόρων και χρήσεων εκτός των σκοπών του Κληροδοτήματος
  • Δημιουργία Ολοκληρωμένου χώρου γεωργικής εκπαίδευσης σε ένα υπέροχο, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Περιβάλλον
  • Συνεισφορά στην εύρεση ενισχυτικών κονδυλίων για την ενίσχυση του Πύργου και του Δασοκτήματος Συγγρού.
  • Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΈΡΕΥΝΑ και η ΑΝΑΔΕΙΞΗ του Δασοκτήματος  Συγγρού αποτελούν τους βασικούς πυλώνες δράσεων μας.