Θεατράκι

Το Θεατρο του Δάσους είναι  ένα μικρό αρχαίο θέατρο που βρίσκεται ανάμεσα στα σχολεία του Δασοκτήματος. Ένα θέατρο ιδιαίτερο, καθώς ξεχωρίζει σε συμμετρία και ομορφιά.