ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) είναι ο κατά νόμον διαχειριστής του Κληροδοτήματος Συγγρού και του ομώνυμου κτήματος.

Σκοπός του ΙΓΕ είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας και στην άνοδο του επαγγελματικού και πολιτιστικού επιπέδου των Ελλήνων αγροτών. Έργο του ΙΓΕ είναι η προσφορά επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αγροπεριβαλλοντικής εκπαίδευσης με ταυτόχρονη προστασία και διατήρηση της περιουσίας του Κληροδοτήματος, ήτοι, του συνόλου του κτήματος συμπεριλαμβανομένου του φυσικού πλούτου και των κτιριακών εγκαταστάσεών του.

Το εκπαιδευτικό έργο του ΙΓΕ πραγματοποιείται μέσα από τη λειτουργία σχολείων αγροτικής εκπαίδευσης, την οργάνωση σεμιναρίων, την προώθηση εφαρμοσμένης έρευνας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, την οργάνωση και τον εμπλουτισμό της γεωργικής βιβλιοθήκης και γενικότερα την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που βελτιώνει το επίπεδο ζωής του Έλληνα γεωργού και εκσυγχρονίζει την ελληνική γεωργία. Το ΙΓΕ προσφέρει επιμορφωτικά σεμινάρια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας όπως η Δενδροκομία, η Αμπελουργία, η Μελισσοκομία, η παραγωγή φυτικών καλλυντικών κ.α.

Το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα συνίσταται στο ότι ενώ βρίσκεται εντός του αστικού ιστού παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης εντός του Κτήματος δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να εμβαθύνει την επιμόρφωσή του κάνοντας πρακτική εξάσκηση στον ίδιο τον αμπελώνα, τον ελαιώνα, τις κυψέλες και τα θερμοκήπια του ΙΓΕ και όχι σε κάποιο αποστειρωμένο εργαστήριο αλλά μέσα στη φύση.

Το ΙΓΕ συνεργάζεται στενά με το σύνολο των υπηρεσιών και των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γεωτεχνικές σχολές και άλλους φορείς σχετικούς με την γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη προκειμένου να αναβαθμίζει συνεχώς την ποιότητα των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών.

«Οι Φίλοι του Δάσους Συγγρού»   στηρίζουμε το Ι.Γ.Ε. σε κάθε του προσπάθεια για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού του ρόλου στον κλάδο της γεωργίας. Συμμετέχουμε ενεργά στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους μικρούς φίλους του Δάσους Συγγρού.

Για επιμορφωτικά σεμινάρια επισκεφτείτον υπερσύνδεσμο :

 https://www.ige.gr/prosferomena_mathimata

Για επαγγελματικά σεμινάρια επισκεφτείτε τον υπερσύνδεσμο:

https://www.ige.gr/epaggelmatika_mathimata

Για τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης επισκεφτείτε τον υπερσύνδεσμο:

https://www.ige.gr/node/84

 ΠΗΓΗ: ΙΓΕ