ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Από το Δάσος Συγγρού στον Πύργο Βασιλίσσης

1.250 άτομα, μέλη του Σώματος Ελλήνων Οδηγών, απ’ όλην την Ελλάδα που επρόκειτο να κατασκηνώσουν στο Δάσος Συγγρού από 7 έως 12 Ιουλίου, μεταφέρονται πλέον τελειωτικώς στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον κατόπιν παρεμβάσεως των Φίλων του Δάσους Συγγρού στις αρμόδιες αρχές.

Με πρόσχημα την γεωργική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί σκοπό του Κληροδοτήματος Ιφιγενείας Συγγρού και, άρα, απαράβατο όρο κάθε εντός του δραστηριότητος, 1.250 άτομα από 110 πόλεις της Ελλάδος θα κατασκήνωναν επί 6 ημέρες στην καρδιά του δάσους για ν’ αποκτήσουν «κατασκηνωτική εμπειρία και επαφή με την φύση» στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με τους υπευθύνους της διοργάνωσης το Δάσος Συγγρού επελέγη διότι «διαθέτει υψηλής αισθητικής φυσικό περιβάλλον, έχει δυνατότητες πρόσβασης από το λιμάνι, το αεροδρόμιο και το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, η έκτασή του επαρκεί για να φιλοξενήσει τον μεγάλο αριθμό των συμμετεχόντων και παρέχει μοναδικές ευκαιρίες για εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη γεωργία».

Φοβούμενοι τις επιπτώσεις από την πολυήμερη παραμονή τόσων ανθρώπων στο δάσος (37.500 επισκέψεις σε χημικές τουαλέττες, 22.500 γεύματα, 7.500 λουτρά κάτω απ’τα δένδρα, φωτισμοί, αυτοκίνητα, κλπ.), οι Φίλοι του Δάσους Συγγρού ενημέρωσαν σχετικώς την Διεύθυνση Κληροδοτημάτων και την Διεύθυνση Επιθεωρήσεως του ΥΠΕΘΟ, οι οποίες ενήργησαν ώστε να τηρηθεί ο νόμος και να προστατευθεί το Κληροδότημα. Η διοίκηση του Ι.Γ.Ε. είχε εγκρίνει την εκδήλωση. Παραμένει άγνωστον εάν υπήρχε γραπτή έγκριση του Δ.Σ.

Πολίτες της περιοχής θεωρούν το περιστατικό αυτό ως έναν ακόμη κρίκο σε μιαν αλυσίδα ενεργειών που στόχον έχουν να μετατρέψουν το Δάσος Συγγρού βαθμιαίως από χώρο ηρεμίας και ήπιας φυσικής αναψυχής σε χώρο μαζικών, μελλοντικώς προσοδοφόρων, εκδηλώσεων. Το συσχετίζουν μάλιστα ευθέως με το ανοικοδομούμενο στην καρδιά του δάσους προσκοπικό αυθαίρετο του οποίου η οικοδόμηση έχει επίσης σταματήσει με παρέμβαση κατοίκων. Και απορούν πώς ο προσκοπισμός και ο οδηγισμός, διεθνή κινήματα με παράδοση στον σεβασμό του περιβάλλοντος, αφήνονται να χρησιμοποιούνται σε ενέργειες βλαπτικές του τελευταίου φυσικού δάσους του λεκανοπεδίου.

Δημοτική «αξιοποίηση»: Φοβού τους δήμους και… δώρα φέροντας!!!

    Το σχεδιάγραμμα του Δάσους Συγγρού, του γειτονικού κτήματος Καρέλλα και του απέναντι Αμαλιείου, όπως το είχε προτείνει ο Δήμος Αμαρουσίου. Σημειώστε το κτίριο επισκεπτών στην καρδιά του Δάσους και το 17 μέτρων βοτανικό κέντρο στα νοτιοανατολικά. Πατήστε για να μεγεθύνετε.

Ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου Αμαρουσίου

    Η συρροή εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών επιβάλλει νέους δρόμους πρόσβασης στο Κτήμα Καρέλλα. Στα σημεία που σημαίνονται με κόκκινες κουκίδες υπάρχουν σήμερα ανθρωποθυρίδες, τις οποίες ορισμένοι – μαζί και ο Δήμος Αμαρουσίου – ζητούσαν το 2003 να μετατρέψουν σε πύλες. Μεταγενέστερη απόφαση του ΙΓΕ απέρριψε τα σχέδια αυτά. Πατήστε για να μεγεθύνετε.

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Αυγούστου 2007Ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου Αμαρουσίου κατέθεσαν την 20η Μαίου 2003 τα σωματεία «Φίλοι του Δάσους Συγγρού» και «Σύλλογος Προστασίας Κηφισιάς», καθώς και πολίτες – περίοικοι του γνωστού ως Κτήματος Καρέλλα στο Μαρούσι.Οι ανωτέρω ζητούν δικαστική προστασία έναντι της πρωτοβουλίας του Δήμου Αμαρουσίου να εκμισθώσει 100 στρέμματα του Κτήματος Καρέλλα για 10 έως 50 χρόνια σε επενδυτή ο οποίος θα αναπτύξει εκεί και εν συνεχεία θα εκμεταλλευθεί θεματικό πάρκο δυναμικότητος 1.000.000 επισκεπτών ετησίως. Σύμφωνα με τον προκηρυχθέντα διαγωνισμό η όλη επένδυση προϋπολογίζεται στα 40 έως 90 εκ. Ευρώ, ενώ το εκτιμώμενο εισιτήριο εισόδου των επισκεπτών (σύμφωνα πάντα με την συνοδεύουσα τον διαγωνισμό μελέτη) θα είναι 20 Ευρ/άτομο. 

Ως λόγους ακυρότητος οι κάτοικοι μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι ο προκηρυχθείς διαγωνισμός περιέχει όρους που παραβιάζουν την υφισταμένη περί διαγωνισμών νομοθεσία, αφορά δασική έκταση, παραβιάζει τον σκοπό της δημοσίας ωφελείας χάριν της οποίας εκηρύχθη η αναγκαστική απαλλοτρίωση του Κτήματος Καρέλλα, παραβιάζει τον Αστικό Κώδικα ο οποίος δεν επιτρέπει μίσθωση άνω των 30 ετών και τέλος, δεν συνοδεύεται από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ορισμένοι όροι του διαγωνισμού εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται σε δύο εντελώς ανεξάρτητα στάδια (τεχνικοοικονομικής μελέτης και οικονομικής προσφοράς), και με κριτήρια όχι μόνον αντικειμενικά. Απαγορεύει μάλιστα επί ποινή αποκλεισμού να αναφερθεί το ύψος του μισθώματος στο πρώτο στάδιο – έτσι αυτοί που θα προεπιλεγούν θα υποβάλουν κατόπιν την οικονομική προσφορά τους γνωρίζοντας εκ των προτέρων επακριβώς τους ανταγωνιστές τους. Δύο ποσοτικά στοιχεία δείχνουν ότι ο διαγωνισμός απευθύνεται σε εταιρείες μεγάλης οικονομικής εμβελείας (απαιτείται εγγυητική επιστολή 1.000.000 Ευρώ και αποδεδειγμένη εμπειρία διαχειρίσεως θεματικών πάρκων τουλάχιστον 1.000.000 επισκεπτών ετησίως), ενώ η αντίθετη προς το Σύνταγμα και τους ελληνικούς νόμους αποδοχή της αγγλικής ως γλώσσας υποβολής των προσφορών παραπέμπει σε ξένες εταιρείες ως υποψηφίους υλοποιητές του έργου.

Θεωρώντας ότι στερούνται του δικαιώματός τους προς απόλαυσιν και προστασίαν του εξασφαλιζομένου από το Σύνταγμα φυσικού, πολιτιστικού και δομικού περιβάλλοντός τους, οι σύλλογοι και περίοικοι ζητούν να εκδοθεί ασφαλιστικό μέτρο απαγορεύον στον Δήμο Αμαρουσίου την περαιτέρω κίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού αυτού. Η υπόθεση θα συζητηθεί την 9η Ιουνίου 2003 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το 128 στρεμμάτων Κτήμα Καρέλλα ευρίσκεται ανατολικά του Δάσους Συγγρού με τον οποίον και συνορεύει. Σε χάρτη του 1883 εμφανίζεται ολόκληρο δασωμένο. Εκκρεμεί αίτημα των κατοίκων προς τον Δασάρχη να κηρυχθεί ολόκληρο αναδασωτέο.Παλαιότερα σχέδια του Δήμου Αμαρουσίου («μάστερ πλαν» του 2001) ενεφάνιζαν εκεί εγκαταστάσεις αναψυχής (leisure complex) σε συνέχεια προς ανάλογα προτεινόμενα τότε έργα για το Δάσος Συγγρού τα οποία είχαν επίσης ξεσηκώσει αντιδράσεις των κατοίκων.Ως θεματικό πάρκο (theme park) ορίζεται σύμφωνα με το λεξικό Merriam-Webster ένα ψυχαγωγικό πάρκο του οποίου οι κατασκευές και η διαμόρφωση των χώρων βασίζονται σε ένα κεντρικό θέμα (an amusement park in which the structures and settings are based on a central theme).

Ως ψυχαγωγικό πάρκο (amusement park) ορίζεται και πάλι σύμφωνα με το λεξικό Merriam-Webster ένα εμπορικώς εκμεταλλεύσιμο πάρκο με διάφορα μηχανήματα διασκέδασης και συνήθως περίπτερα για την πώληση φαγητού και ποτού (a commercially operated park having various devices for entertainment, as a merry-go-round and roller coaster, and usually booths for the sale of food and drink).

Ως σκοποί δημοσίας ωφελείας σε εκτέλεση των οποίων εκηρύχθη με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (9.5.2000) υπέρ και με δαπάνες του Δήμου Αμαρουσίου η αναγκαστική απαλλοτρίωση του Κτήματος Καρέλλα κρίθηκαν «η εξυπηρέτηση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και γενικά κοινωνικών σκοπών του Δήμου».

Μέσω Σ.τ.Ε. αποτρέπεται διάνοιξη δρόμου στο Δάσος Συγγρού

    Διάγραμμα από το επίμαχο ΦΕΚ. Ο μανδρότοιχος του δάσους σημαίνεται με κίτρινη γραμμή. Η σχεδιαζόμενη επέκταση του σχεδίου πόλεως ΜΕΣΑ στο δάσος, με καφετιά. Μεταξύ των δύο θα γινόταν ο δρόμος. Πατήστε για να μεγεθύνετε.

 

 

 

 

 

Διάνοιξη δρόμου κατά μήκος του νοτίου ορίου του δάσους επεχειρήθη το 2001 από τον Δήμο Αμαρουσίου με Προεδρικό Διάταγμα περί τροποποιήσεως του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου όρων δόμησης και χρήσεων γης του Δήμου (ΦΕΚ υπ.αρ. 130, 21/2/01).

Με το διάταγμα αυτό, το Σχέδιο Πόλεως Αμαρουσίου θα επεκτεινόταν ΜΕΣΑ στο δάσος, τόσο όσο χρειαζόταν για την διάνοιξη δρόμου που θα ένωνε την οδό Βορείου Ηπείρου με το πίσω μέρος του οικοπέδου της Interamerican, το οποίον θα γινόταν έτσι διαμπερές με προφανή πολεοδομικά ωφελήματα για τους ιδιοκτήτες του.

Τα σχέδια ακυρώθηκαν με προσφυγή της Παρέμβασης Πολιτών Αμαρουσίου και κατοίκων της περιοχής στο Σ.τ.Ε.