ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Προσφυγή στο Σ.τ.Ε. εναντίον τριών Δήμων και Ι.Γ.Ε.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν τα σωματεία «Οι Φίλοι του Δάσους Συγγρού», «Σύλλογος Προστασίας Κηφισιάς», «Παρέμβαση Πολιτών Αμαρουσίου» και πολίτες της περιοχής ζητώντας να ακυρωθούν οι σχετικές με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ι.Γ.Ε. και Δήμων Αμαρουσίου, Κηφισιάς και Μελισσίων πράξεις των τριών Δημοτικών Συμβουλίων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών. Ταυτοχρόνως ζητούν και την αναστολή κάθε σχετικής εργασίας.

Σύμφωνα με τους αιτούντες οι προσβαλλόμενες πράξεις εξεδόθησαν τύποις προς ανάδειξιν και προστασίαν τού δασοκτήματος και εκπλήρωσιν της βουλήσεως της διαθέτιδος, στην πραγματικότητα όμως αποτελούν εκδήλωσιν ανεπιτρέπτων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά παράβασιν του σκοπού του Κληροδοτήματος, των περί προστασίας του περιβάλλοντος διατάξεων του Συντάγματος, του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 

Πέραν της περί κληροδοτημάτων και περιβάλλοντος νομολογίας οι αιτούντες επικαλούνται, μεταξύ άλλων, και οκτώ παλαιότερες περί Δάσους Συγγρού αποφάσεις του Σ.τ.Ε., εκδοθείσες μεταξύ 1977-1990, καθώς και σειράν παλαιοτέρων εγγράφων του Υπ. Γεωργίας, του Ι.Γ.Ε. και της Δ/σεως Εθν. Κληροδοτημάτων, δια των οποίων αποτρέπονται ενέργειες αποκλίνουσες από τον σκοπό του Κληροδοτήματος, μεταξύ αυτών ενδεικτικώς και το να αναλάβει ο Δήμος Αμαρουσίου την καθαριότητα, συντήρηση και ανακαίνιση κτιρίων του Κληροδοτήματος.

Επικαλούνται επίσης την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου που τούς δικαίωσε στην υπόθεση του προγραμματιζομένου θεματικού πάρκου 1.000.000 επισκεπτών με είσοδο 20 Ευρ/άτομο, ακριβώς δίπλα από το Δάσος Συγγρού, στο Κτήμα Καρέλλα, το οποίον ανέκαθεν ο Δήμος Αμαρουσίου αντιμετώπιζε ως ενιαίον με το Δάσος Συγγρού χώρο. Επικαλούνται, τέλος, τις παραβιαζόμενες διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα περί διαφανείας, διαγωνισμών, ελέγχου και ευθυνών.
&
Αντί της ως άνω παρανόμου συμβάσεως οι Φίλοι του Δάσους Συγγρού επιμένουν να τηρηθεί ο νόμος, δηλαδή, το Ι.Γ.Ε. να συνεχίσει να διαχειρίζεται το Κληροδότημα.

Εν όψει της Ολυμπιάδας προτείνουν το Υπ. Γεωργίας να ανακαινίσει εξόδοις του την βίλλα Συγγρού και τον Αγ. Ανδρέα (έχει άλλωστε ήδη δεσμευθεί να συνεισφέρει περί το 1,2 εκ. Ευρώ, τα οποία αρκούν), το δε Ι.Γ.Ε. να δασώσει όλες τις ακάλυπτες επιφάνειες του δασοκτήματος εκμεταλλευόμενο άμεσα και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντά του.

Θεωρούν τις λογής «διαμορφώσεις», «αναβαθμίσεις» και «βελτιώσεις» του φυσικού τοπίου ως σκόπιμη απαρχή καταστροφής του, ενώ την δήθεν επισκευή των λογής ερειπίων παλαιών αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων κτισμάτων ως μεθόδευση κατασκευής ουσιαστικά νέων κτιρίων με παράνομες χρήσεις. Και καλούν το Ι.Γ.Ε. και το Υπουργείο Γεωργίας να προστατεύσουν – όπως έκαναν πολλές φορές κατά το παρελθόν – το μοναδικό αυτό Κληροδότημα, τους δε Δήμους να ασχοληθούν με τα πολλαπλά προβλήματά τους.

Αίτημα προς το ΙΓΕ να κλείνει τις πόρτες του Δάσους την νύχτα

Προς την Διοίκηση του ΙΓΕ οι Φίλοι του Δάσους Συγγρού απηύθηναν την εξής επιστολή:»Σε συνέχεια της συναντήσεώς μας την 30ή Ιουνίου 2003 με θέμα την πυροπροστασία του Δάσους Συγγρού, θα θέλαμε να σάς υπενθυμίσομε ότι στα μέτρα προστασίας εν γένει και πυροπροστασίας ειδικώτερον του Δάσους Συγγρού, εντάσσεται και η απαγόρευση της εισόδου πολιτών κατά τις νυκτερινές ώρες.
Η συνθήκη αυτή από φέτος καταστρατηγείται και οι είσοδοι του δάσους παραμένουν ανοικτές καθ’ όλην την διάρκεια της νύχτας, εκθέτοντάς το σε πιθανούς βανδάλους και δολιοφθορείς, τους οποίους το σκοτάδι αναμφισβητήτως διευκολύνει.
Υπενθυμίζομε ότι πέρυσι οι πύλες έκλειναν μετά την δύση του ηλίου. Φέτος το μέτρον αυτό έχει καταργηθεί, όθεν παρακαλούμε να επανατεθεί σε λειτουργία.»
Η επιστολή αγνοήθηκε πλήρως και έτσι μέχρι σήμερα οι πόρτες του Δάσους δεν κλείνουν ποτέ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την μη επιδιόρθωση των ζημιών της περιφράξεως εκθέτει το Δάσος σε πλείστους κινδύνους.

Φωτιά στο νότιο τμήμα του Δάσους Συγγρού

Χάρις στην παρέμβαση των περιοίκων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στον καθαρισμό της περιοχής από το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.), που διαχειρίζεται το Δάσος Συγγρού, έσβησε σχετικά γρήγορα η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της 5ης Αυγούστου στο νότιο μέρος του Δάσους με θύματα μερικούς μόνον θάμνους. Τα δένδρα και τα παρακείμενα κυπαρίσσια προς το παρόν εγλύτωσαν.

Πρόκειται για την δεύτερη πυρκαϊά που εκδηλώνεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες στην περιοχή του Δάσους Συγγρού. Προηγήθηκε την 21η Ιουλίου φωτιά στο ανατολικώς του Δάσους Συγγρού κείμενο Κτήμα Καρέλλα, όπου ο Δήμος Αμαρουσίου εσχεδίαζε πολυδάπανη εγκατάσταση θεματικού πάρκου, ματαιωθείσα δι’ ασφαλιστικών μέτρων φορέων και κατοίκων της περιοχής. Η νέα φωτιά εκδηλώνεται ενώ τα Δημοτικά Συμβούλια των τριών ομόρων δήμων έχουν μόλις ψηφίσει προγραμματική σύμβαση για συνδιαχείριση του Κληροδοτήματος Συγγρού με το Ι.Γ.Ε. προβλέπουσα μεταξύ άλλων και έργα σε ολόκληρο το δυτικό και νότιο τμήμα του.

Την φωτιά αντελήφθησαν περίοικοι οι οποίοι εκάλεσαν αμέσως την Πυροσβεστική, ενώ με ίδιες δυνάμεις επεχείρησαν να την κατασβέσουν. Η Πυροσβεστική κατέφθασε σχεδόν ταυτόχρονα με το εντός του δάσους ευρισκόμενο πυροσβεστικό όχημα του Δήμου Αμαρουσίου. Κάτοικοι της περιοχής, μάρτυρες των διαρκών ασκόπων, ρυπογόνων και οχληρών μετακινήσεων του οχήματος αυτού εντός του δάσους, δεν έκρυβαν την οργή τους για την αργοπορία του στην μοναδική στιγμή που η παρουσία του ήταν πραγματικά επιβεβλημένη. Συνέκριναν δε τις πολυδιαφημιζόμενες πυροσβεστικές επιδόσεις του Δήμου Αμαρουσίου με τον επαγγελματισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της οποίας την συμβολή στην κατάσβεση και των δύο προσφάτων πυρκαϊών στην περιοχή αναγνωρίζουν και επαινούν.

Με εξαίρεση τον κ. Βάρσο ψηφίζει παμψηφεί το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς

Στην συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου 2003, το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς συζήτησε την σύμβαση μεταξύ ΙΓΕ και τριών Δήμων. Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποίαν η σύμβαση ψηφίσθηκε παμψηφεί, με μόνη εξαίρεση τον κ. Β. Βάρσο.

Με την ψήφο του Δήμου Κηφισιάς, ολοκληρώνεται η ψήφιση της συμβάσεως από τους τρεις δήμους και ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίησή της.