Η απάντηση του ΙΓΕ για τα θέματα που έχουν έρθει πρόσφατα στην δημοσιότητα…Εμείς την αφήνουμε ασχολίαστη προς το παρόν!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η διορισμένη Διοίκηση του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.), στο οποίο και ανήκει το κληροδότημα του Κτήματος Συγγρού, επιθυμεί να διαβεβαιώσει ότι σε αντίθεση με πρόσφατα πολωτικά δημοσιεύματα και διαδικτυακές ανακοινώσεις που έχουν τροφοδοτηθεί από συμφέροντα που, τελικώς, τίθεται εν αμφιβόλω εάν πράγματι ενδιαφέρονται για την σωστή αξιοποίησή του, είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον Δήμο Αμαρουσίου, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή και συνάμα νόμιμη διέξοδος για την διατήρηση της εγκατάστασης εκεί των σχολείων του Πρότυπου Γυμνασίου, Πρότυπου Λυκείου και ΕΠΑΛ Αναβρύτων, σημειώνοντας ότι έχει ήδη αποσταλεί η σχετική υπηρεσιακή αλληλογραφία. Και τούτο διότι πρέπει να αντιμετωπισθούν εγκαίρως τα όποια διαδικαστικά προβλήματα των συγκεκριμένων χώρων, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα εν λόγω κτίρια, ενώ παράλληλα αναμένουμε βιώσιμη πρόταση του Δήμου Αμαρουσίου ως προς την έγκαιρη αποπληρωμή των οφειλών του προς το Ι.Γ.Ε., οι οποίες αποτελούν και μία από τις κυριότερες αιτίες της προκλήσεως δυσχερειών και λοιπών προβλημάτων ως προς την αποτελεσματική ανάπτυξη του Κτήματος Συγγρού. Συνεπώς, είναι παντελώς αναληθείς, αλλά κυρίως απόλυτα άδικες οι όποιες αιτιάσεις περί κακής διοικήσεως του Ι.Γ.Ε., διαβεβαιώνοντας τους πάντες ότι τουλάχιστον η σημερινή Διοίκησή του, πράττει τα αδύνατα προκειμένου να εξασφαλίσει την κατά Νόμον εκμετάλλευσή του με ελάχιστους έως μηδαμινούς πόρους, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι προβληματίζει ιδιαιτέρως ο χρόνος, αλλά και οι ενδεχόμενες εν κρυπτώ σκοπιμότητες των εν λόγω δημοσιευμάτων. Συνεπώς, καλούμε το σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων να ενσκήψουν στα προβλήματα του Ι.Γ.Ε., αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα με πραγματικές προτάσεις και όχι πολώνοντας, προτείνοντας βιώσιμες λύσεις και όχι συκοφαντώντας πρόσωπα.

Η διοίκηση του ΙΓΕ από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της, κι έχοντας ενημερωθεί για τις πλέον παγιωμένες και χρόνιες δυσκολίες του οργανισμού ουδόλως καθυστέρησε, άμεσα απευθυνόμενη σε πλήθος δημοσίων και ιδιωτικών φορέων αλλά και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια δημιουργίας νέων συνεργασιών αλλά και εξεύρεσης πόρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός των άλλων πραγματοποιήθηκε προσφάτως συνάντηση στο Υπουργείο Τουρισμού με την Υπουργό Τουρισμού κ. Ε. Κουντουρά, τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ, κ. Κ. Τσέγα και τον Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αττικής κ. Γ. Καραμέρου. Η πρόεδρος του ΙΓΕ κ. Α.Μ. Γιάντση, ενημέρωσε την Υπουργό για τον σκοπό και τις δραστηριότητες του οργανισμού και τις προσπάθειες που καταλαμβάνει η Διοίκηση του ΙΓΕ για εκσυγχρονισμό του φορέα, τονίζοντας ότι κάθε νέα πρόταση δραστηριότητας δεν θα παρεκκλίνει από τον σκοπό λειτουργίας του ΙΓΕ και τους όρους της διαθέτιδος του κληροδοτήματος Ιφιγένειας Συγγρού, κάτι το οποίο βρήκε απόλυτα σύμφωνη και την αρμόδια κυρία Υπουργό. Παράλληλα, η Υπουργός ενημερώθηκε για το πρωτόκολλο συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Discover North Athens από τον Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αττικής κ. Γ. Καραμέρο, στόχος του οποίου είναι η προσέλευση επισκεπτών στην βόρεια Αττική.

Το ΙΓΕ στο πλαίσιο μιας τέτοιας συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής στέκεται αρωγός στις προσπάθειες ανάδειξης της βόρειας Αττικής και συντελεί σε αυτό παρέχοντας ενημερωτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα αφορούν τον αγροπεριβαλλοντικό τομέα, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και μη παρεκκλίνοντας από τον σκοπό του. Συνεπώς, τα όσα επίσης σχετικώς καταγγέλλονται, είναι εντελώς αβάσιμα και βλάπτουν αντί να προστατεύουν το Ι.Γ.Ε.